KREDYT DLA PRZEDSIĘBIORCÓW
I KONSUMENTÓW

Kredyt


Kredyt dla przedsiębiorców lub rolników na cele związane z prowadzoną działalnością:

Finansowanie samochodów osobowych; samochodów ciężarowych i autobusów; przyczep samochodowych; naczep; motocykli (w tym 4-kołowych); motorowerów i skuterów (wyłącznie nowych), maszyn i rządzeń rolniczych i leśnych.

Jednorazowa
kwota kredytu
do 300.000 zł

opłata
wstępna
od 0%

Finansowanie samochodów osobowych; samochodów ciężarowych i autobusów; przyczep samochodowych; naczep; motocykli (w tym 4-kołowych); motorowerów i skuterów (wyłącznie nowych), maszyn i rządzeń rolniczych i leśnych.

Jednorazowa
kwota kredytu
do 300.000 zł

opłata
wstępna
od 0%

Gotówka na samochód

Kredyt na zakup pojazdu o wartości maksymalnej 50.000 zł netto. Dotyczy przedmiotu nie starszego niż 10 lat. Warunki – przedmiot nie może pochodzić od osoby fizycznej, nie prowadzącej działalności gospodarczej, oferta nie obejmuje refinansowania.

Refinansowanie

Refinansowanie kosztów zakupu przedmiotu, jeżeli od daty nabycia do dnia rejestracji wniosku minęło ponad 50 dni.

Refinansowanie plus – refinansowanie kosztów zakupu przedmiotu, jeżeli od daty nabycia, do dnia rejestracji wniosku upłynęło nie więcej niż 50 dni.

 

Kredyt z karencją

Kredyt udzielany na okres 96 miesięcy, którego opłata zostaje odroczona na 12 miesięcy (bank nie nalicza odsetek kapitałowych), następnie Kredytobiorca:

 • spłaca kapitał z odsetkami kapitałowymi w ratach malejących
 • pod warunkiem spłaty części kapitału może przedłużyć karencję w spłacie na kolejne 12 miesięcy
 • spłata może zostać ponownie przedłużona na okres 12 miesięcy (łącznia karencja to 36 miesięcy)

Kredyt udzielany wyłącznie na zakup pojazdów silnikowych, nowych lub używanych do lat 5 z wyłączeniem motorowerów, skuterów, naczep i przyczep. W przypadku maszyn i urządzeń rolnych i leśnych bezsilnikowych, maksymalny okres odroczenia to 24 miesiące.

Maksymalny okres finansowania

 • Samochody osobowe, ciężarowe z wyłączeniem pojazdów o DMC powyżej 3,5t niespełniających
  co najmniej norm EURO 4, autobusy, naczepy, przyczepy:

  • nowe – do 120 miesięcy
  • używane – do 96 miesięcy
  • przedmioty o DMC powyżej 3,5t niespełniające norm EURO 4 – 36 miesięcy
 • Motocykle – 72 miesiące
 • Motory i skutery – 36 miesięcy
 • Maszyny i urządzenia rolnicze i leśne:
  • silnikowe:
   • nowe – 12 miesięcy
   • używane – 72 miesiące
  • bezsilnikowe:
   • nowe 72 miesiące z możliwością wydłużenia
    okresu kredytowania w zależności od kwoty kredytu:

    • 100 tys. + 1 rok
    • 200 tys. + 2 lata
    • 300 tys. + 3 lata
    • 400 tys. + 4 lata
   • używane – 60 miesięcy

Maszyny i urządzenia rolnicze i leśne – wiek przedmiotu do 10 lat, suma wieku + okres finansowania = 13 lat

Suma wieku przedmiotu + okres finansowania nie może przekroczyć 15 lat ( finansowanie powyżej 5 lat)

Motocykle – suma okresu użytkowania + kredytowania – maksymalnie 7 lat

Brak możliwości finansowania przedmiotów starszych niż 10 lat ( przyczepa, naczepa, pojazdów o DMC 3,5t), wyjątek stanowią pojazdy specjalne – do 13 lat.

Maszyny i urządzenia rolnicze i leśne – wiek przedmiotu do 10 lat, suma wieku + okres finansowania = 13 lat

Suma wieku przedmiotu + okres finansowania nie może przekroczyć 15 lat ( finansowanie powyżej 5 lat)

Motocykle – suma okresu użytkowania + kredytowania – maksymalnie 7 lat

Brak możliwości finansowania przedmiotów starszych niż 10 lat ( przyczepa, naczepa, pojazdów o DMC 3,5t), wyjątek stanowią pojazdy specjalne – do 13 lat.

Maszyny i urządzenia rolnicze i leśne – wiek przedmiotu do 10 lat, suma wieku + okres finansowania = 13 lat

Suma wieku przedmiotu + okres finansowania nie może przekroczyć 15 lat ( finansowanie powyżej 5 lat)

Motocykle – suma okresu użytkowania + kredytowania – maksymalnie 7 lat

Brak możliwości finansowania przedmiotów starszych niż 10 lat ( przyczepa, naczepa, pojazdów o DMC 3,5t), wyjątek stanowią pojazdy specjalne – do 13 lat.

Kredyt może być spłacany w ratach:

 • stałych
 • malejących
 • sezonowych

Kredyt na maszyny i urządzenia rolnicze i leśne – możliwość płatności rat:

 • kwartalnych
 • półrocznych
 • sezonowych

Kredyt dla osób fizycznych udzielany na sfinansowanie:

samochodów osobowych; samochodów ciężarowych i autobusów do 3,5 t; przyczep samochodowych; motocykli ( w tym 4-kołowe); motorowery i skutery ( wyłącznie nowe)

opłata
wstępna
od 0%

Wcześniejsza spłata kredytu
nie obciąża kredytobiorcy
dodatkowymi kosztami

Jednorazowa
kwota kredytu
do 300.000 zł

opłata
wstępna
od 0%

Wcześniejsza spłata kredytu
nie obciąża kredytobiorcy
dodatkowymi kosztami

Jednorazowa
kwota kredytu
do 300.000 zł

Gotówka na samochód

Kredyt na zakup pojazdu o wartości maksymalnej 50.000 zł netto. Dotyczy przedmiotu nie starszego niż 10 lat. Warunki – przedmiot nie może pochodzić od osoby fizycznej, nie prowadzącej działalności gospodarczej, oferta nie obejmuje refinansowania.

Refinansowanie

Refinansowanie kosztów zakupu przedmiotu, jeżeli od daty nabycia do dnia rejestracji wniosku minęło ponad 50 dni.

Refinansowanie plus – refinansowanie kosztów zakupu przedmiotu, jeżeli od daty nabycia, do dnia rejestracji wniosku minęło więcej niż 50 dni.

 

Kredyt z karencją

 

Kredyt udzielany na okres 120 miesięcy, którego opłata zostaje odroczona na 12 miesięcy (bank nie nalicza odsetek kapitałowych), następnie Kredytobiorca:

 • spłaca kapitał z odsetkami kapitałowymi w ratach malejących
 • pod warunkiem spłaty części kapitału może przedłużyć karencję w spłacie na kolejne 12 miesięcy
 • spłata może zostać ponownie odroczona na okres 12 miesięcy (łącznia karencja to 36 miesięcy)

Kredyt udzielany wyłącznie na zakup pojazdów silnikowych, nowych lub używanych do lat 5 z wyłączeniem motorowerów,  skuterów, naczep i przyczep.

Maksymalny okres finansowania

 • Samochody osobowe, ciężarowe, autobusy i przyczepy:
  • nowe – do 144 miesięcy
  • używane – do 120 miesięcy
 • Motocykle – 72 miesiące
 • Motory i skutery – 36 miesięcy

+48 605 842 203
+48 62 76 80 778

ul. Polna 63
62-800 Kalisz

biuro@hermanos.pl

www.hermanos.pl
www.hermanosfinansowanie.pl