POŻYCZKA DLA PRZEDSIĘBIORCY

Pożyczka


Możliwość finansowania:

samochodów osobowych; samochodów ciężarowych i autobusów o DMC do 3,5t; pozostałych samochodów ciężarowych,  autobusów, ciągników siodłowych; naczep i przyczep; motocykli ( w tym 4-kołowe); motorowery i skutery (wyłącznie nowe) maszyny i urządzenia rolnicze i leśne; sprzęt medyczny.

brak limitów maksymalnej kwoty udzielonej pożyczki

waluta w PLN i EUR

opłata wstępna od 0%

Możliwość finansowania:

samochodów osobowych; samochodów ciężarowych i autobusów o DMC do 3,5t; pozostałych samochodów ciężarowych,  autobusów, ciągników siodłowych; naczep i przyczep; motocykli ( w tym 4-kołowe); motorowery i skutery (wyłącznie nowe) maszyny i urządzenia rolnicze i leśne; sprzęt medyczny.

brak limitów maksymalnej kwoty udzielonej pożyczki

waluta w PLN i EUR

opłata wstępna od 0%

Pożyczka z ratami balonowymi

Klient spłaca zobowiązania w 1, 2 lub 3 ratach (zarówno odsetkowych jak i kapitałowych), w odstępie 12 miesięcy, tj.

 • pożyczka 50/50
 • pożyczka 3/33
 • pożyczka 4/25
 • pożyczka 4/25 (płatne co pół roku)

Refinansowanie

Refinansowanie kosztów zakupu przedmiotu, jeżeli od daty nabycia do dnia rejestracji wniosku minęło ponad 50 dni.

Refinansowanie plus – refinansowanie kosztów zakupu przedmiotu, jeżeli od daty nabycia, do dnia rejestracji wniosku upłynęło nie więcej niż 50 dni.

 

Pożyczka może być spłacana w ratach:

 • stałych
 • malejących
 • sezonowych

Pożyczka na maszyny i urządzenia rolnicze i leśne – możliwość płatności rat:

 • kwartalnych
 • półrocznych
 • sezonowych

Maksymalny okres finansowania

 • samochody osobowe:
  • nowe – do 120 miesięcy
  • używane – do 96 miesięcy
 • samochody ciężarowe i autobusy o DMC do 3,5 t- 84 miesiące
 • pozostałe samochody ciężarowe ( z wyłączeniem pojazdów niespełniających co najmniej norm EURO 4) autobusy, przyczepy, naczepy DMC powyżej 3,5t – 60 miesięcy
 • przedmioty o DMC powyżej 3,5 t niespełniające normy EURO 4 – 36 miesięcy
 • motorowery i skutery – 36 miesięcy
 • motocykle – 72 miesiące
 • pojazdy specjalistyczne – 60 miesięcy
 • maszyny i urządzenia rolnicze i leśne:
  • silnikowe:
   • nowe – 120 miesięcy
   • używane – 72 miesiące
  • bezsilnikowe:
   • nowe 72 miesiące z możliwością wydłużenia
    okresu kredytowania w zależności od kwoty kredytu:

    • 100 tys. + 1 rok
    • 200 tys. + 2 lata
    • 300 tys. + 3 lata
    • 400 tys. + 4 lata
   • używane – 60 miesięcy
 • sprzęt medyczny – maksymalnie 84 miesiące

Maszyny i urządzenia rolnicze i leśne – maksymalny wiek przedmiotu to 10 lat, suma wieku + okres finansowania = maksymalnie 13 lat

Suma wieku pojazdu o DMC do 3,5t + okres finansowania nie może przekroczyć 15 lat ( finansowanie powyżej 5 lat)

Motocykle – suma okresu użytkowania + kredytowania – maksymalnie 7 lat

Brak możliwości finansowania przyczep, naczep, pojazdów o DMC powyżej 3,5t ciągników siodłowych starszych niż 7 lat, wyjątek stanowią pojazdy specjalne – wiek do 13 lat.

W przypadku przyczep, naczep, pojazdów o DMC powyżej 3,5t ciągników siodłowych maksymalny okres finansowania i wiek
przedmiotu nie może przekroczyć 10 lat

Sprzęt medyczny – maksymalny wiek przedmiotu to 3 lata

Maszyny i urządzenia rolnicze i leśne – maksymalny wiek przedmiotu to 10 lat, suma wieku + okres finansowania = maksymalnie 13 lat

Suma wieku pojazdu o DMC do 3,5t + okres finansowania nie może przekroczyć 15 lat ( finansowanie powyżej 5 lat)

Motocykle – suma okresu użytkowania + kredytowania – maksymalnie 7 lat

Brak możliwości finansowania przyczep, naczep, pojazdów o DMC powyżej 3,5t ciągników siodłowych starszych niż 7 lat, wyjątek stanowią pojazdy specjalne – wiek do 13 lat.

W przypadku przyczep, naczep, pojazdów o DMC powyżej 3,5t ciągników siodłowych maksymalny okres finansowania i wiek
przedmiotu nie może przekroczyć 10 lat

Sprzęt medyczny – maksymalny wiek przedmiotu to 3 lata

+48 605 842 203
+48 62 76 80 778

ul. Polna 63
62-800 Kalisz

biuro@hermanos.pl

www.hermanos.pl
www.hermanosfinansowanie.pl